torsdag 2 oktober 2008

Tänkvärt förslag

Peter Althin vill att den nuvarande straffrätsåldern sänks till tretton år det är ett bra förslag men varför inte ta bort den och i stället ha en flytande bedömning där barnets mognad avgör.

Peter Althin vill också införa speciella barndomstolar ett ord som låter lite hårt i mina öron ungdomsdomstolar är ett bättre ord. Denna förändring behövs dels för att den unga skall förstå allvaret men också för att sätta press på övriga myndigheter att faktiskt göra det som skall.

I dag när ett barn överlämnas till vård av socialtjänsten så finns det inga som helst krav på vilken vård och hur den skall gå till alls, en socialtjänst kan alltså nöja sig med ett eller att par samtal och sen säga att allt är ordnat utan att det blir några konsekvenser.

En ungdomsdomstol skall inte döma till fängelse utan just till lämpliga vårdåtgärder där det även ställs krav på vårdgivaren som måste följas. Genom att det är fastställt i domstol så blir det större krav på socialtjänsten att utföra det den skall annars kan den dömas för domstolstrots. Med andra ord så skulle detta kunna hjälpa den unga brottslingen på ett tidigt stadium dels att inse att det den gör är fel men också för att den med hjälp av domen kan ställa krav på de åtgärder som vidtas från andra myndigheter.

Det finns i dag många som när de når upp till straffrättsåldern redan är etablerade kriminella, ett av skälen till det är just att det finns en straffrättsålder vilket gör att många unga är medvetna att upp till 15 års ålder så är de oåtkomliga för rättvisan vilket de också i många fall utnyttjar hårt.

Det finns också exempel på att kriminella gäng använder sig av personer under 15 år i sin verksamhet eftersom de är straffria.

Att ställa krav på någon är inte att stämpla den för livet utan är ett sätt at hjälpa den personen att få ordning på sitt liv innan det är för sent.

Jag förstår inte varför inga krav får ställas på barn och ungdomar förrän de blir 15 eller 18 utan fram till dess så kan de i princip göra vad som helst utan konsekvens, är den slappa attityden att hjälpa jag anser inte det jag anser att det är att stjälpa.

Vi måste diskutera dessa saker öppet och ärligt annars så sviker vi dom som vi vill hjälpa det vill säga barnen.

Svenska Dagbladet samt här

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg