torsdag 2 oktober 2008

En riktig lösning

Det diskuteras nu en kompromiss angående den nya äktenskapslag som förhandlas fram. Kompromissen går ut på att ordet äktenskap byts ut mot ordet giftermål vilket är en mycket bra ändring eftersom vi då får en klar skillnad på juridik och religion.

Sen bör också texten om man och kvinna ersättas medan testen två vuxna människor över 18 år.

Jag har i en tidigare blogg diskuterat just myndighetsutövningen när det gäller äktenskap/giftermål och var den ligger, den bloggen kan läsas här, och den bör nog också läsas eftersom den är lite fylligare än vad det här inlägget är.

Så om vi vill ha en från religionen skild lagstiftning så är det enda rätta att äktenskap/giftermål registreras direkt av skattemyndigheten efter det att hinderprövningen är godkänd, då är man juridiskt sammankopplade. Sedan om man vill ha en ceremoni så skall man kunna välja den förrättare som passar en själv.

Det får inte finnas några krav på förrättarna att genomföra någon ceremoni mot deras egen uppfattning annat än just för statligt och kommunalt anställda förrättare.

Jag hoppas att vi får en lagstiftning som är separerad från religionen så att lagen enbart vilar på juridisk grund och ingenting annat.

Svenska Dagbladet

Dagen

4 kommentarer:

Anonym sa...

Med den här “kompromissen” skulle Sverige bli det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”.

Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen hade inte påverkat heteropar något som helst, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap.

Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål”.

Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man måste ändra ordet till giftermål.

Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.

Reinfeldt och övriga i m, fp och c måste säga nej till sådana här ärligt talat fåniga “kompromissförslag”.

Ibland tycker man kd förtjänar att hamna utanför riksdagen 2010. Det säger jag trots att jag är borgerlig.

Bengt

Westerbotten sa...

"två vuxna människor över 18 år"

-som jag förstått det antar man idag att det är maken som är far till barn som föds inom äktenskapet. Om man ska ha en neutral lagstiftning ska man då anta att en kvinna som är gift med en annan kvinna som föder barn automatiskt skall klassas som far till hennes barn trots att det torde finnas en annan far?

Man kan tänka sig andra liknande förvecklingar. Jag vet inte vad partnerskapslagen säger idag...

Anonym sa...

Westerbotten

Men även en gift konstaterat helt steril man blir idag automatiskt far till ett barn om hans fru får ett barn. Tycker du det är bra?

Andra länder har ju kunnat fixa de praktiska detaljerna när de infört en könsneutral äktenskapslag, Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien etc så varför skulle inte Sverige kunna göra det?

Bengt

Anonym sa...

Det är bra att centerns partisekreterare Anders Flanking nu förtydligar att centern har kvar åsikten att Sverige bör införa en könsneutral äktenskapslag likt Norge, Nederländerna, Belgien, Spanien, Kanada, Sydafrika, Massachusetts och Kalifornien redan gjort och att partiet är emot att trixa med orden vilket man inte gjort i de där andra länderna och delstaterna.

Det är bra att två borgerliga partier, fp och c, nu tydligt säger till kd att man inte ska avskaffa ordet äktenskap i lagboken för att vissa inte tycker samkönade par är värda att ingå äktenskap.

Vi kan ju konstatera att RFSL, nästan alla HBT-bloggare och centerns öppne HBT-ledamot, Federley, uttalat sig negativt om "kompromissen". Det är ju för samkönade pars skull man ska inför en könsneutral äktenskapslag. Att då presentera ett förslag som nästan alla HBT-personer ogillar blir ju något absurt. De som på bloggar och i media uttalat sig positivt om "kompromissen" är främst heterosexuella män, de flesta konservativa, och det är inte för deras skull vi inför en jämlik äktenskapslag.

Från Flankings blogg.

http://andersflanking.blogspot.com/

"Idag läser jag i Svd att diskussionerna om könsneutrala äktenskap har blommat upp igen. Det är en bra och viktig diskussion. För oss i Centerpartiet är det självklart att alla människor ska behandlas lika oavsett läggning. Vi har länge kämpat för att homo-, bi- och transpersoner ska behandlas lika. Vi anser och har länge ansett att äktenskapslagstiftningen ska vara könsneutral. För mig är det dessutom självklart alla äktenskap ska kallas äktenskap, oavsett kön och läggning på personerna som ska gifta sig. Det var också det Hans Regner kom fram till i sin enmansutredning. Detta är i högsta grad en fråga om rättvisa! Centerpartiets uppfattning står fast."

Bengt

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg