torsdag 23 oktober 2008

Upphovsrättsskyddet stärks

Lagrådet gör nu tummen upp för den nya lag som ger upphovsrättsinnehavare rätt att via domstol begära ut information från en Internetleverantör om vem som har ett visst Ipnummer.

Denna lag som bygger på ett Eu direktiv är nog tyvärr nödvändig, om problemen med upphovsrättsbrott skall kunna få en lösning.

Med nästan naturlig nödvändighet så har det kommit en mängd blogginlägg som hävdar att detta är ett intrång i den personliga integriteten och att polisens arbete därmed privatiseras.

Vems integritet blir kränkt av att någon kan begära ut en uppgift via domstol, det är inte at bara ringa till Internetleverantören och begära domstol måste först godkänna begäran, och då bör den alltså kontrollera om det finns fog för begäran.

När det gäller privatisering av polisarbetet så varför inte klaga på alla dessa privatpoliser som existerar överallt i vårtsamhälle och som utför polisiära uppgifter.

Det vi pratar om här är inga brottsmål utan om civilrättsliga processer där nu det blir möjligt att få domstols hjälp med faktainsamlandet, att vi har kommit till denna situation beror ju på att svenska domstolar hittills inte förstått hur allvarligt ett upphovsrättsbrott kan vara och därmed utdömt väldigt låga straff.

Många säger att det är självklart att artisterna och upphovsmännen skall få betalt ändå så fortsätter de att försvåra för upphovsmännen att få betalt.

De nya lagliga nedladdningstjänster som finns och kommer , kommer inte att på något sätt stoppa den illegala nedladdningen, eftersom de som laddar ner illegalt inte är intresserade av att betala för det de laddar ner.

Vad som kommer att hända med de nya tjänsterna är att de få av den gamla tidens skivaffärer som finns kvar kommer att försvinna eftersom det är den gruppen som kommer att använda de lagliga metoderna.

Sen så får vi inte glömma att vi faktiskt nästan alla är upphovsrättsinnehavare på ett eller annat sätt. De fotografier som man tagit själv äger man upphovsrätten till, och lägger man ut de på sin hemsida så vill man inte se dessa spridda hej vilt.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg