tisdag 28 oktober 2008

Vill ha vinernas namn

Naturskyddsföreningen presenterar en undersökning av 40 flaskor vin där de kommer fram till att alla utom 5 ekologiskt odlade viner innehåller rester av bekämpningsmedel den 6e ekologiska som innehöll bekämpningsmedel sägs ha fått det via vinden från en annan odling i närheten.

Med utgångspunkt från denna rapport så kräver naturskyddsföreningen en hårdare lagstiftning mot bekämpningsmedel, och det kanske behövs eller så behövs det inte.

Det som jag finner lite märligt med denna rapport som ser ut att vara mycket noggrant gjord efter alla vetenskapliga principer så allvarligt bryter mot en grundläggande princip, de vill inte namnge vilka viner de analyserat eftersom det skulle vara at peka ut enskilda varumärken.

Eftersom de inte vill redovisa vilka viner som analyserats så är det för någon annan helt omöjligt att göra om och kontrollera resultaten i undersökningen och då faller dess vetenskapliga värde till botten som en blyklump i en simbassäng.

Naturskyddsföreningen har mig veterligt hittills inte tagit kommersiella hänsyn till enskilda varumärken när de kommit på felaktigheter så varför gör de det denna gång, det finns bara 2 förklaringar till det som jag kan tänka mig och ingen jag vill skall vara sann.

Den första är att analysen är gjord på ett betydligt större antal flaskor än vad som sägs och att de då valt ut de flaskor som redovisats i rapporten men även då hade de kunnat tala om vilka 40 viner som det handlat om.

Det andra alternativet är att analysen är utförd på ett sådant sätt att det skulle bli spår av bekämpningsmedel i proverna, kanske till och med ditförda innan analys för att säkerställa det resultat man ville ha.

För att slippa tro att det är något skumt med denna rapport så vore det önskvärt om naturskyddsföreningen publicerar namnen på de analyserade vinerna och resultaten för varje vin. För är det sant det som skriver så har de ju inget att frukta.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Naturskyddsföreningen

13 kommentarer:

Anonym sa...

Tror detta PDF dokument visar vilka viner det är...!? eller så visar det endast druva + region...
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/jordbruk/analysresultat_vin.pdf

Anonym sa...

Hm. Fel av mig. Ingen info om vilket vin.

JohanC sa...

Att det inte skulle vara vetenskapligt köper jag inte. Det beror ju på vilken hypotes man sätter upp som H0 (H noll). Jag uppfattar att de sätter upp två hypoteser; 1. Konventionella viner innehåller rester av bekämpningsmedel. 2. Ekologiska viner innehåller inte bekämpningsmedel.

Dessa två hypoteser kan du lätt testa genom att göra ett slumpmässigt urval i en population så som Systembolagets katalog. Om du får ett annat resultat än SNF, så har du fog för att kritisera deras vetenskaplighet.

Vad gäller brist på vetenskaplighet tillämpar man ofta en tumregel om att man ska ha minst 25 prov ur en population för att kunna dra några slutsatser. Det är uppfyllt för de konventionella vinerna, men inte för de ekologiska.

Alternativa förklaringar till varför man inte namnger märkena kan vara att de vill fokusera på skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt, inte på enskilda producenter. Det kan också vara att undersökningen är gjord i ett internationellt samarbete och att alla viner som provats kanske inte finns i Systemets katalog.

Eric sa...

Det är nog best att ta på sig en ordentlig hjälm när man dricker ett glas vin. Bara för att vara på den säkra sidan..... Det hjälper nog utmärkt.

JohanC sa...

Och en grej till - de lab som kan ta fram sådana här uppgifter är ackrediterade. Det innebär att någon kollar labens system och standarder för att t ex garantera provernas integritet (att man inte mixtrar med dem). Att ett lab skulle äventyra sin ackreditering för att gynna en så liten kund som SNF/PAN, känns inte troligt.

Michael Lundahl Karnerfors sa...

Lasse, du har läst uppföljningen från Livsmedelsverket va?

Någon risk att dricka dessa viner finns det dock inte enligt Livsmedelsverket. Halterna är helt enkelt för små:

- Det rör sig om halter som ligger tusen gånger under gränsvärdet för vindruvor, säger Petra Fogelberg som är toxikolog. Det är mycket låga halter.

Så det finns ingen risk att dricka dessa viner?
- Inte när det gäller halten av bekämpningsmedel.


[ironi]

Men du... för att vara på säkra sidan: akta dig för stenar när du går ut i naturen. Sten innehåller nämligen några få ppm Uran och Thorium, det vill säga kärnkraftsbränsle. Bäst att stanna inne. Och trampa för guds skull inte på en grusgång... eller asfalt... och bada definitivt inte i havet, för havsvatten innehåller nämligen också Uran... ca 20 miljarder ton.

[/ironi]

Anonym sa...

äh när industrin luras så tror alla på dom men när nån seriös organisation säger nåt blir dom mistänkliggjorda direkt av en del människor.

tillexempel inom mobilindustrin pågår hela tiden inofficiellt muteri genom att dom forskare som vågar säga sanningen om mobiltelefonerna blir utfrysta och alla deras penga donationer och bidrag försvinner direkt för ingen vill störa ericsson och pengarna detta generar.

sen att en massa människor blir sjuka,deprimerade,ont i huvudet hjärtflimmer,cancer med och med det spelar ju ingen roll man spar ju in på pensionspengar sen också.

händer alltså väldigt ofta att när nån forskat fram att nånting är farligt så sätter industrin genast igång att forska fram ett annat resultat så att människor blir osäkra och till slut inte orkar bry sig.

så har nån kommit fram till att det är skadligt så kan det mycket väl vara så.

själv vet jag hur mycket gifter som används i jordbruket och köper numera bara ekologiska giftfria varor och min kropp mår bättre när jag skippat härdat fett mm.

men visst fortsätt å tro på mirakel å köp ditt giftiga vin (som dessutom förgiftar oss andra)

Michael Lundahl Karnerfors sa...

Anonym: äh när industrin luras så tror alla på dom men när nån seriös organisation säger nåt blir dom mistänkliggjorda direkt av en del människor.

Bullshit. Raka motsatsen gäller: industrin är ofta sanslöst dålig på PR och att möta alla djävla crackpots och bluff-"forskare" där ute, vilket gör att stollar som Lennart Hardell, Greenpeace med flera kan komma med helt fantastiska påståenden utan att ha någon vetenskaplig grund att stå på... och allmänheten suger i sig skiten som vore det knark. Så länge som någon snackar trash om företag så sväljer folk det utan att tänka efter en enda sekund.

Framför allt är folk urkassa på att känna igen situationer där industrins belackare har att tjäna på att snacka skit om den.

JohanC sa...

Det där med vem som är bäst på PR... Jag är rätt övertygad om att en bra tumregel är att den som har mest pengar sätter agendan. Sedan finns det undantag när andra kan komma med nålstick. Vi kan vara rätt övertygade om att de som producerar bekämpningsmedel har betydligt större resurser än PAN. Och den som förnekar att detta spelar roll i lagstiftningssammanhang är naiv.

Men - jag tycker MLK duckar kärnfrågan. Gifterna finns där i en cocktail, vars sammanlagda effekt är oklar. Det finns viner utan dessa gifter, numera i allt bättre sortiment. Varför ska man då köpa vinerna med gift i?

Michael Lundahl Karnerfors sa...

JohanC: Den som har mest pengar har möjlighet att sätta agendan... men det är långt ifrån alla som utnyttjar möjligheten. Några som jag tycker borde gå ut väldigt mycket hårdare med PR är kraftbolagen, speciellt de som sysslar med kärnkraft. Men de gör inte det. De är riktigt dåliga på att kontra stolliga kärnkraftsmotståndare.

Pengar är heller inte hela sanningen. Genomslag får den som säger det folk vill höra. Och sensationell alarmism är f-n så mycket sexigare än torr och tråkig fakta som säger att saker och ting faktiskt fungerar bra. Det finns inget nyhetsvärde eller appeal i att höra någon säga att det är ingen fara på taket. Folk tror hellre att världen är på väg att gå åt skogen än att vi har det rätt OK. Säg att det inte är så och jag slänger tio årsförbrukningar kvällspress i famnen på dig och ber dig upprepa påståendet. Elände säljer, därför att folk är mottagliga för det. Enbart när det påstådda eländet är helt av banan vad gäller rimlighet säger folk ifrån... och inte ens alltid då.

Varför skall man köpa viner med gift i? Motfråga: varför inte? Använder du salt i maten? Salt är gift... i tillräckligt stora doser. Alkohol är defintivt ett gift. Men folk verkar inte riktigt bry sig om det. Konsekvent tänkande? Eeeehh... nej.

Cocktail-argumentet "Vi vet inte exakt vad som händer så kanske blir det något hemskt i slutändan" är trams därför att dels snackar vi här om nivåer som ligger på hundratusendelar av nivåer som är skadliga (gränsvärden är som sagt satta med rejäla säkerhetsmarginaler, och här ligger vi på tusendelar av gränsvärdena) och dels skulle vi i så fall ha mått väldigt mycket sämre än vad vi gör eftersom vi "cocktailar" så väldigt mycket annat ifrån andra källor. Cocktail-argumentet är ett FUD-argument.

JohanC sa...

Hur man bedriver effektiv kommunikation är en vetenskap, som kapitaliseras av duktiga konsulter och strateger. Visst är det så att man måste vara medveten om vad som går hem. Avslöjanden om olika typer av mygel eller problem är underhållning. Därför finns Expressen och Uppdrag Granskning. Det är ju rätt, så du får behålla dina kvällstidningar (som du alltså köper?). Men grejen här var att det var DN och SvD som plockade upp det först.

Vad som är gift är i vissa fall en dosfråga. Vatten och salt är exempel på sådana ämnen. Jag brukar inte kalla sådant för gift. Vi måste ha lite, men kan dö av för mycket. Det finns väldigt få carcenogena ämnen vi behöver. Vi kan tvärt om dö av väldigt lite. Cancer i sig är en läskig sjukdomsform som snarare bygger på sannolikheter. En enda cell kan mutera och dra igång en tumör. Den enda cellen kan påverkas av väldigt få molekyler i vissa fall. Jag tycker det känns naturligt att undvika gifter om det är enkelt. Jag är felbar nog att dricka låga koncentrationer av alkohol, men det hindrar inte att jag vill undvika resten. Och jag tycker det är svårt att förstå varför andra vill ha skräpet. Men det är mest en smaksak.

Cocktaileffekter som fenomen är inte trams. Det är istället en illustration av naturvetenskapens begränsningar. Den mesta naturlvetenskapen bygger på försök i kontrollerade förhållanden. Vad som händer på kemisk nivå i naturen är otroligt svårt att kartlägga. I det här fallet kan man ju t ex tänka sig att det är en väsentlig skillnad för gränsvärden för druvor och för vin. Alkohol är ju ett lösningsmedel och det är inte rimligt att den kan fungera som vektor för bättre upptag.

FUD eller försiktighetsprincip (http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsiktighetsprincipen) är väl lite en fråga om man gillar rysk roulette.

Michael Lundahl Karnerfors sa...

Enligt samma princip skall du inte åka bil därför att den kanske spontant exploderar. Det är ju svårt att bevisa att den inte kommer att göra det... så försiktighetsproncipen säger att du måste sluta åka bil.

JohanC sa...

Om man köper din analogi så uppstår en intressant skillnad: för det första känner vi inte till någon bevisad skillnad mellan blimärken eller modeller avseende spontan brand. För det andra blir det helt andra konsekvenser för en biltillverkare. Jag har för mig att en Volvo började brinna oprovocerat i Frankrike för några år sedan. Folk dog. Volvo åkte på ett fett skadestånd och kallade tillbaka ett stort antal bilar. Vi ser inte direkt att haverikommissionen dyker upp när man visar på klara skillnader mellan ekologiskt och konventionellt vin.

Men MLK, jag tror inte lyckas övertyga dig om förträffligheten med ekologiskt, så det här blir sista kommentaren från min sida här hos LasseB.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg