tisdag 4 november 2008

Datumen på maten

Aftonbladet tar i dag upp bäst före datum i en artikel och hävdar att det som är försett med bäst före datum mycket väl går att använda efter det datumet och det är helt rätt.

Vad som är viktigt är att skilja på bäst före och förbrukas senast när det gäller datummärkning.

Bäst före datumet använder livsmedelsindustrin som en vägledning och markering att fram till det datumet så är produkten oförändrar och i högsta kvalitet, förhoppningsvis. Det går alldeles utmärkt att använda en sådan produkt efter det att bäst före datumet passerat bara man använder lite sunt bondförnuft.

Det är en klar skillnad på förbrukas senast datum då de är satta för att markera att efter det datumet så är produkten troligtvis inte tjänlig som människoföda och därför inte heller tjänlig som föda åt någon, Detta beroende på att vissa produkter har en snabbare bakterietillväxt än andra och att det därför är befogat med ett datum för sista förbrukningsdag.

Mjölk är ett bra exempel på skillnaden i dag så är mjölken märkt med ett bäst före datum, tidigare så var det märkt med ett sista förbrukningsdag. Bäst före datumet på mjölken är tre dagar kortare än vad ett sista förbrukningsdatum skulle vara så mjölk med bara någon dag över bäst före datumet går utmärkt att använda om mjölken är oöppnad och kylförvarad.

Man får heller inte glömma att dessa datum gäller för oöppnade förpackningar så fort en förpackning är öppnad så upphör datumet att gälla för då tar de naturliga processerna vid, det gäller där att använda lukt och smak för att avgöra om produkten är bra eller dålig.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg