tisdag 4 november 2008

Rosa Bandet

Bara en tredjedel av de insamlade medlen i cancerfondens Rosa bandet kampanj går till bröstcancerforskningen rapporterar SvD och aftonbladet.

Att inte alla pengar som man betalar för ett rosa band går till forskningen över huvud taget är inget som förvånar mig ett dugg eftersom det ofta går bort kostnader för administration och tillverkning av banden.

Att säga att alla insamlade pengar går till bröstcancerforskningen är fel och på gränsen till falsk marknadsföring eftersom så lite pengar öronmärkts för bröstcancerforskning. Att överskottet från kampanjen används till cancerforskning är bra men det hade varit snyggare om de sagt att kampanjen även stöder annan cancerforskning förutom bröstcancer.

På tal om annan cancerforskning, är det någon av er som kommer ihåg blå bandet, kampanjen för att samla in pengar till forskning om prostatacancer var är den kampanjen i år, är inte den forskningen lika viktig.

Båda kampanjerna borde väl drivas parallellt för att det skall vara rätt, för ingen cancerform kan väl vara viktigare än någon annan att forska om, all cancerforskning måste stödjas.

Mitt förslag är att cancerfonden till nästa år när de vill göra en bandet kampanj gör den för att samla in pengar till cancerfonden allmänt och att bandet är både blått och rosa.

Aftonbladet

Svenska Dagbladet samt här

1 kommentar:

Ulrika Svensson sa...

Hej Lasse,

Jag såg ditt blogginlägg och kände att jag ville skicka ett mail till dig med lite svar.

Svenska Dagbladet publicerade en artikel om Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. I enlighet med kampanjens grundidé, har Cancerfonden sedan 2003 drivit Rosa Bandet-kampanjen med syftet att öka medvetenheten kring bröstcancer, och att samla in pengar till fortsatt forskning. I rubrik och stora delar av innehållet belyser Svenska Dagbladet att endast en tredjedel av pengarna går till bröstcancerforskning och tidningen väljer att helt bortse från det faktum att Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj i kampen mot bröstcancer även fokuserar på informations- och kunskapsspridning och då främst vikten av tidig upptäckt, samt finansiering av grundforskning.

Cancerfonden välkomnar denna typ av granskning då det är viktigt för oss att givarna känner sig trygga med vart pengarna går. Men vi tycker också att det är viktigt att förtydliga några saker.

Till att börja med så vill jag nämna att Cancerfonden har delat ut totalt 217 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning under de sex år som Cancerfonden har arbetat med Rosa Bandet-kampanjen. Detta kan sättas i relation till att Rosa Bandet-kampanjen totalt har samlat in 170 miljoner kronor under samma period. Cancerfonden finansierar alltså bröstcancerrelaterad forskning både genom pengar insamlade från Rosa Bandet-kampanjen, samt genom insamlade medel till Cancerfonden generellt.

Men för att återgå till Svenska Dagbladets artikel så vill tidningen belysa vad som har hänt med de pengar som hittills har samlats in sedan Cancerfonden började driva kampanjen och Svenska Dagbladet har fått ta del av all sådan information. Cancerfonden har redovisat vad syftet och ändamålet med kampanjen är; att öka medvetenheten om sjukdomen och samla in pengar till fortsatt forskning. Vi har utgått från SFIs, Stiftelsen För Insamlingskontrolls, regler för hur man redovisar insamlings- och administrationskostnader samt ändamålskostnader. Trots detta väljer Svenska Dagbladet att endast spegla bröstcancerforskning som den enda ändamålskostnaden och vi anser därför att informationen i artikeln därmed blir missvisande.

Varför finansierar Rosa Bandet-kampanjen grundforskning?

I all kommunikation från Cancerfonden är vår högsta ambition att det tydligt framkommer att pengarna går till kampen mot bröstcancer, vilket innebär finansiering av bröstcancerforskning, grundforskning samt informations- och kunskapsspridning. För att kunna bedriva bröstcancerforskning måste det även satsas på grundforskning. Därför går också en del av de insamlade medlen till grundforskningen, som är av stor vikt för bröstcancerforskningen och som även kommer andra cancerformer till del. Grundforskning innebär att forskarna arbetar med att kartlägga cancercellerna och deras mekanismer och få fram nya behandlingar. De stora genombrotten inom bröstcancer kommer ibland från andra områden, till exempel från grundforskningen.

Varför finansierar Rosa Bandet-kampanjen informations- och kunskapsspridning?

Att satsa allt på forskning utan att bedriva det viktiga arbetet att sprida kunskap om vikten av tidig upptäckt, och i de flesta fall därmed kunna påverka prognosen, är oerhört kortsiktigt. Tidig upptäckt, genom att gå på mammografi samt ett högt kunskapsläge om sjukdomen, är av största vikt för en god prognos och är huvudskälen till att Sverige ligger i topp i överlevnad när det gäller bröstcancer. Att då inte räkna in vårt arbete med att sprida denna kunskap och att få kvinnor att bli medveten om sin rätt att få mammografi mellan 40 och 74 år, är att utesluta en viktig del med kampanjens grundidé.

Cancerfonden får kritik för att vi inte redovisar fördelningen vart pengarna går. Vi tar till oss av kritiken och kommer att aktivt arbeta för att bli mer tydliga med detta.

Mellan åren 2003-2007 gick 74 procent till ändamålet; bröstcancerforskning, grundforskning samt informations- och kunskapsspridning om bröstcancer. 2007 gick 81 procent till kampanjens ändamål vilket är ett bevis för att insamlings- och administrationskostnaderna sänks ju längre kampanjen pågår. Cancerfonden som helhet har en insamlings- och administrationskostnad på 17 procent, och det är Cancerfonden som organisation som innehar ett plusgirokonto.

Jag hoppas att detta bringar lite klarhet i hur pengarna fördelas från Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Hör gärna av dig om du har andra frågor eller funderingar!

Hälsningar,
Ulrika Svensson
Projektledare Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

PS. I maj genomför Cancerfonden kampanjen Mustaschkampen, till förmån för prostatacancer. DS.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg