torsdag 6 november 2008

SOS alarm en samhällsfara

Att SOS alarm är en stor katastrof inom räddningsväsendet är klart för alla som har minsta lilla kännedom om hur förhållandena utvecklats.

Nu senast är det en man som trots att han ingår i den grupp som skall ha ett prioriterat ambulanslarm blev nekad ambulans av SOS alarm, det är intressant att det är operatören som gör en medicinsk bedömning och inte en sjuksköterska eller läkare.

SOS Alarm som är ett företag som säljer tjänster till olika former av blåljusverksamhet får även stark kritik från räddningstjänster runt om i landet eftersom SOS alarm fördröjer utlarmningen av räddningstjänst till en olycka.

Förr så fanns det en regel som sade att larmet skulle skickats ut inom 45 sekunder efter det att SOS tagit emot det. NU så har det vid mätningar visat sig att genomsnittstiden innan larmet går vidare från SOS Alarm kan bli ända upp till 4 minuter. Här kommer några genomsnittstider som olika räddningstjänster mätt upp

Alingsås 3 minuter 21 sekunder

Öckerö 3 minuter 10 sekunder

Sen får vi inte glömma att på Öckerö så blev utlarmningstiderna för IVRA larm i genomsnitt 8 minuter och 57 sekunder.

Det säger sig självt att dessa larmtider är helt oacceptable eftersom detta är den tid det tar innan larmet når berörd hjälpgrupp och sen så har dom sin insatstid uppepå detta vilket innebär att en olycka hinner förvärras många gånger om.

Det finns studier som visar att en minuts fördröjning av ett larm kostar samhället 6000 kronor, det bli enorma belopp som då går till spillo på grund av att SOS inte klarar av sina uppgifter.

Det är nu dags att på allvar granska hur SOS Alarm sköter sina uppgifter och hur vi skall kunna förbättra larmhanteringen i vårt samhälle

Svenska Dagbladet

1 kommentar:

Anonym sa...

Man kan ju undra vad SOS alarm tjänar på att vägra ambulans? Får "opera-tören" provision eller vad kan det ligga bakom?
Och vilken s k utbildning och vilka attityder har personerna i fråga?
Nu bor jag i ålands skärgård och hit kommer helikoptern och hämtar patienter till Mariehamn el Åbo beroende på... Dröjsmålet kan bli ca 1 timme innan man kommer under läkarvård. Här finns f ö duktiga hälsosystrar som klarar av det mesta... Känns betryggande trots avståndet till sjukhus.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg