måndag 16 mars 2009

Åtalbart eller bristpåpekande

Konstfackseleven Anna Odell som för ett konstprojekt spelade psykiskt sjuk med stor trovärdighet riskerar nu att dömas till fängelse, att straffet skulle bli fängelse känns lite starkt men i och med åtalspunkten våldsamt motstånd så vem vet.

Att hon på sätt och vis gjort sig skyldig till samtliga åtalspunkter är det väl inget större tvivel om. Det som vore intressant vore att även få konstfacks medhjälp till dessa brott utrett för utan konstfacks stöd hade dessa brott aldrig kommit till stånd.

En sak som i alla fall är positivt med hennes projekt även om det inte alls är positivt är att det visat på den enorma resursbrist som den psykiatriska vården i dag lider av. Läkarna har uttalat sig som så att hon genom sitt handlande hindrat riktigt sjuka människor från att få vård.

Om det skulle vara på det sättet så är ju sanningen att psykiatrin i Stockholm enbart har resurser för att ta hand om en patient åt gången och är det något som då borde åtalas är det väl den misskötsel av psykiatrin som våra politiker under lång tid ägnat sig åt

Dagens Nyheter samt här

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

4 kommentarer:

Stefan sa...

Landstinget har en viss budget. Den underskrider i de allra flesta fall det behov som finns.

Alltså har pengar försvunit som skulle läggas på en annan patient eller annan verksamhet.

LasseB sa...

Jo det har du helt rätt i Stefan att det bara finns en viss mängd pengar för landstinget.

Men om det är så att det finns så lite pengar för den psykiatriska vården så att en enda patient gör slut på resurserna för psykiatrisk vård i stockhpolms läns landsting då bör nog politikerna se över hur de har prioriterar användningen av de pengar som finns

Revolution-Evolution sa...

Alltså... Resursbristen inom psykvården är välkänd sedan länge. "Vanliga" människor kanske inte tänker på det förrän de får se eller höra något i nyheterna. Att Odell har lyckats visa att psykvården har brist på resurser är alltså inte sant, eftersom det är känt sedan länge.

Anonym sa...

Det här är genialt av Odell! Om hon blir finkad kan hon visa på bristerna inom kriminalvården också! Kanske är det så att en mördare inte får plats på kåken för att hon ska sitta där. Om det nu är så att man tycker att hon slösat med statens pengar vore det inte ännu mer slöseri att sätta henne på kåken?

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg