fredag 13 mars 2009

Dubbdäcksförbud???????????

Alliansen har nu återigen kommit med et riktigt lågvattenmärke i sin politik, denna gång så är det Miljöborgarrådet Ulla Hamilton i Stockholm som vill förbjuda användningen av dubbdäck i innerstaden, detta för att förbättra miljön.

Detta eftersom trängselskatten inte räcker för att få ner de skadliga partiklarna i luften.

Vi minnesgoda människor kommer ihåg hur det var förut när det var bilägarens eget sunda förnuft som styrde när det skulle användas dubbdäck, ett oskick som naturligtvis inte fick fortgå eftersom det då fanns människor som tänkte själva, hemska tanke, ja i alla fall enligt politikerna. Så efter en väl genomförd lobbykampanj av Sveriges däcksförsäljare så infördes lagtvång på vinterdäck, vilket naturligtvis att de allra flesta köper dubbade vinterdäck eftersom det är vad de flesta rekommenderar som det mest trafiksäkra valet.

Så hade vi inte haft ett lagtvång på vinterdäck så hade problemet med partiklar i luften varit mindre.

Det lustiga är att innan denna lag kom så propagerade alla just för minskad användning av dubbdäck på grund av miljöskäl.

Så det snabbaster förslaget är väl att helt skrota lagen om vinterdäck och återigen låta Sveriges bilister tänka själva, vilket jag betvivlar att våra politiker vågar eftersom tänkande människor inser att det våra politiker bara håller på med är sandlådelekar utan något som helt förnuft.

Om dubbdäcken förbjuds inom vissa områden så kommer det att leda till att dessa områden missar ytterligare med besökare från andra områden vilket ökar på segregeringen i samhället men det kanske är det som alliansen vill.

I en blogg så resonerar Åsa Romsson om de skadliga partiklarna och ingen kan väl hävda att det är nyttigt att andas in onödigt uppslitet asfaltsdamm.

I en annan blogg så avslöjar centerpartisten Per Ankersjö vad det egentligen handlar nämligen om att göra om Stockholms innerstad till ett rikemansreservat, detta genom att tillåta människor att använda dubbdäck om de betalar en avgift, Så ytterligare pålagor på befolkningen gör så att miljön blir bättre, för partiklar upprivet från en spritter ny Mercedes är självklart inte lika farliga som dom från en begagnad Volvo.

Miljön blir inte ett skvatt bättre på grund av att man ed ekonomiska styrmedel stänger ute vissa medborgare från sådant som de med mycket pengar kan göra, miljön blir bättre av konkreta åtgärder.

De åtgärder som behövs för att skapa en bättre miljö i innerstaden är följande.

Avskaffa tvånget på vinterdäck helt och låt bilisterna tänka själva.

Se till att den trafik som är i innerstaden inte står och trängs på vissa få gator, Det är ju så illa på vissa ställen i Stockholm att det som kan vara en promenad på 200 meter kan innebära att skall man åka samma sträcka med bil så måste man köra en halvmil på grund av trafikregleringar, ju snabbare man kommer fram ju snabbare stänger man ju av bilen.

Bygg kringfartsleder runt Stockholm både på den västra som den östra sidan, för som det är nu så måste man passera mälaren så är man tvungen att åka genom Stockholms innerstad på ena eller andra sättet, om man inte väljer alternativet att korsa mälaren i Strängnäs förståss.


Dagens nyheter Här och här

1 kommentar:

R Calner sa...

Problemet är kanske inte biltypen utan snarare att dubbarna sliter upp farliga partiklar.
Lokala förbud gör regelverket onödigt krångligt, ytterligare tillämpningsproblem och medför praktiska problem för de som bor och vistas i området. Den som bor på Hornsgatan och ex vis skall färdas till arbetet i Södertälje tvingas avstå från den säkerhet som hon upplever dubbarna ger till skillnad från andra bilburna från andra delar av stan. Här kommer det således brista i likabehandling. Olägenheterna är för stora i förhållande till den ringa samhällsnytta som förslaget eventuellt skulle medföra. Man måste ta ett mer samlat nationelt grepp på frågan om dubbarnas vara eller inte vara.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg